360° Enerji ×

10

TEMMUZ2019
ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YENİ YÖNETMELİK YAYINLANDI

Türkiye, Enerji Verimliliğinde yepyeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Enerji Verimliliği Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” yenilenerek yayınlandı. Yeni Yönetmelikle birlikte çeşitli hibe ve desteklerden, yeni enerji verimliliği standartlarına kadar birçok yenilik hayata geçirildi.

Yönetmelikte öne çıkan bazı başlıklar ise şu şekilde;

 • 1000 TEP/Yıl üstü enerji tüketimi olan endüstriyel işletmelerde 4 yılda bir, 20.000 m2 veya 500 TEP/Yıl üzeri olan binalarde ise 7 yılda bir enerji etüdü yapma veya yaptırma zorunluluğu getirildi. (1 TEP yaklaşık 11,6 MWh)
 • 5000 TEP/Yıl üzeri zorunlu olan enerji etütleri bir defaya mahsus olmak üzere 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.
 • 100 MW üstü enerji üretim tesislerinde enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu getirildi.
 • 20 MW üzeri termik santrallerde enerji etüdü yapılması veya yaptırılması zorunlu hale geldi.
 • Kamu binalarında Bakanlık tarafından Yetkili Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerine enerji etüdü yaptırma hakkı verildi.
 • Endüstriyel tesislerin Yetkili EVD’lerden Enerji Yöneticisi Danışmanlık hizmeti almasına olanak sağlandı.
 • Endüstriyel tesislerin Bakanlıkla gönüllü anlaşmalar yaparak 3 yılda toplam enerji yoğunluğunu %10 düşürme şartıyla, 1 yıllık enerji faturalarından 1.000.000 TL’ye kadar hibe destek alabilme olanağı getirildi.
 • Gönüllü anlaşmalarda 1 defaya mahsus yenilenebilir enerji veya kojenerasyon yatırımı ile enerji yoğunluk düşümü gerçekleştirme durumunda hibe destek alabilme fırsatı da yeni yönetmelikle hayata geçmiş oldu.
 • Enerji verimliliği yatırımına %30 hibe destek alınabilen Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) başvuruları artık süresiz hale geldi.
 • Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ile 1000 TEP arasındaki kuruluşların da, yıllık 1000 TEP üzeri tüketimi olan firmalar için geçerli olan şartları sağlamak koşulu ile VAP projelerine başvurabilme hakkı getirildi.
 • VAP Başvurusu ve belgelerinin temini elektronik ortama taşındı.
 • Enerji verimliliği projelerinde tasarruf hesaplamalarının kabulü için planlama, ölçme, veri toplama ve analiz ( ölçme-doğrulama) standartları getirildi.
 • Kojenerasyon VAP başvurularında kojenerasyon verimlilik belgesi alınmış olması şartı aranacak.
 • Park ve bahçe aydınlatmalarında LED aydınlatmasına geçilecek.
 • Bakanlık EVD’lere etüd yaptırtabilecek, 3 yılın altında geri ödeme süresi olan enerji verimliliği projeleri 4 yıl içinde uygulanmak zorunda olacak ve sonuçlar ENVER portalına girilecek.
 • Tanımlanan asgari enerji verimliliği gereksinimlerini sağlayanlara, Bakanlık tarafından ENVER etiketi verilecek.