360° Enerji ×

10

TEMMUZ2019
SAĞLAM EKONOMİ, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İLE OLUYOR!

IRENA’a “Küresel Yenilenebilir Enerji Görünümü Raporu’nda, enerjinin geri dönüşümünün sağlam ve adil ekonomik güçler yarattığını ayrıca kısa vadeli ekonomik iyileşmeye de katkıda bulunduğunu söylüyor. 

 

IRENA’nın hazırlamış olduğu rapora göre; yenilenebilir enerji dönüşümüyle 2050 yılına kadar önemli bir ekonomik büyüme sağlanabilmektedir. Ekonomilerin geniş boyutlu karbondan arındırılma stratejilerinin, yaklaşık olarak 130 trilyon dolarlık enerji yatırımı gerektirdiğini ve önemli derecede sosyo-ekonomik kazanımlar yaratacağını da göstermektedir.

 

Buna göre; Enerji sistemlerinde yaşanacak dönüşümle, 2050 yılı itibariyle toplam küresel GSYİH kazanımlarında, işlerin olağan seyrettiği senaryoya kıyasla 98 trilyon dolar artış yaşanabilir.

 

IRENA, karbon miktarı düşük yatırımların, yatırım maliyetlerinin artan bir finansal performans sağlayacağını öngörüyor. Sağlık ve çevre konularında iyileşme, yenilenebilir enerji yatırım maliyetlerinden sekiz kat daha fazla tasarruf sağlayabileceğini söylüyor. Küresel ölçekteki karbondioksit emisyonlarının, 2050 yılına kadar en az yüzde 70 oranında azaltmanın mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

 

Kaynak: https://www.irena.org/newsroom/pressreleases/2020/Apr/Renewable-energy-can-support-resilient-and-equitable-recovery