360° Enerji ×

10

TEMMUZ2019
Sürdürülebilir verimlilik için dijitalleşme çözümler gerekiyor

Minimum enerji tüketimiyle maksimum verimlilik sağlamak amacıyla hizmet veren 360 enerji, enerji yazılım çözümleriyle tüketimleri kontrol altına alıyor. Enerjinin dijital dönüşümüyle ilgili bilgi veren 360 Enerji Kurucusu Cihad Terzioğlu, verimlilik için dijitalleşme çözümlerle tanışmak gerektiğini belirtiyor. 

TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ ERTELENDİ 

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sonrası hükümetlerin almış olduğu önlemler; karantina uygulamaları, seyahat kısıtlamaları, ulusal ve uluslararası nakliyelerin durdurulması, hareketsizlik ve sanayi & ticari faaliyetlerin yavaşlatılması olarak karşımıza çıktı. Tüm bu önlemlerin ortak çıktısı enerji talebinin düşmesi olarak sonuçlandı. Son yıllarda düşük fiyatlara maruz kalan enerji emtiaları talep düşüklüğü ile karşılaşınca tarihi düşük seviyeleri gördü.

Ekonomik aktivitenin azaldığı, enerji talebinin kimi ülkelerde yüzde 30 oranlarda düştüğü ve enerji emtialarının rekor seviyelerde gerilediği bir dönemde bazı olumsuz sonuçlar ile karşılaşmak kaçınılmaz oldu. Bunların başında; gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde makro ekonomik verilerin gerilemesi, ekonomik istikrar ortamının kaybolması ve doğal olarak istihdam kaybı gelmektedir. Enerji sektörüne yansıması ise; yatırımların durması veya yavaşlaması, bazı tedarik zincirlerinin zarar görmesi, istihdam kaybı ve temiz enerji dönüşümünün ertelenmesi nedeniyle sürdürülebilir emisyon projelerinin etkilenmesi oldu. 

ENERJİ MALİYETLERİNİN VERİMİ İÇİN ÇABA SARF ETMELİYİZ 

Enerji girdi maliyetlerinin geldiği seviyeyi göz önüne aldığımızda imalat sektörünün tüm paydaşlarını yakından etkileyen bu gelişmeler karşısında alınabilecek pozisyonlara göz attığımızda, verimliliği artırarak rekabetçiliğin korunması adımını görüyoruz. Verimliliğin artırılması aksiyonunu hem üretimde hem tüketimde düşünmek zorundayız. Çift taraflı bir verimlilik sağladığımızda kriz anını fırsata çevirmek mümkün olacaktır.

Üretim tarafında verimlilik sağlanması, imalat proseslerinin, stok maliyetlerinin, hammadde tedarik süreçlerinin gözden geçirilmesi ve popüler üretim tekniklerinin değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. Endüstrimizin bu başlıklara çok yakın olduğunu ve birçoğunun bu uygulamalara başladığını biliyoruz. Dikkat çekmek istediğim konu ise; tüketim tarafındaki verimlilik olacak. Özellikle girdi maliyetleri açısından, hammadde ve personelden sonra çoğu sektörde üçüncü sırada gelen enerji maliyetlerinin verimliliği büyük önem taşımaktadır. Enerji maliyetlerimizi yani; doğal gaz, elektrik, su, buhar, basınçlı hava vb. tüm giderlerin daha verimli olması için çaba sarf etmeliyiz.

Yola; işletmemizde en çok enerji harcayan ekipmanların durumlarını tespit ederek çıkabiliriz. Ortaya çıkacak verimlilik potansiyellerinin hayata geçirmeyi planlayarak devam edebiliriz. Enerji verimliliği etütleri ile rahatlıkla yapılabilen bu çalışmaları 7/24 ve çevrimiçi yapabilmek ise bu işin zirvesi olacaktır kanaatindeyim.

Enerji tüketen ekipmanlarınızın performanslarını, geçmiş tarih verileri ile kıyaslayarak, verdiğiniz sınırları geçmesi durumunda uyarı ve ikaz alarak uzaktan izlemek ve hatta yönetmek, tüketim tarafında verimliliği artırmanın en sürdürülebilir yolu olacaktır. Bu analiz ve aksiyonları sürekli, kesintisiz ve uzaktan yapabilmek için var olan dijitalleşme çözümleri ile tanışmanın ve bu çözümleri deneyimlemenin tam vaktidir. Karantina uygulamaları, daha az personel ile uzaktan izleme ve müdahalenin ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi. Bu bakımdan, dijitalleşme çözümlerinin fırsatlarından faydalanma deneyimini yaşamak için eşsiz bir zamandan geçiyoruz. 7/24 ve çevrimiçin verimlilik için dijital olmanın vakti!..