360° Enerji ×

10

TEMMUZ2019
VAP PROJELERİ KAPSAMINDA 23,5 MİLYON TL HİBE !
VAP PROJELERİ KAPSAMINDA 23,5 MİLYON TL HİBE !

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Programı kapsamında 2011-2019 döneminde, 213 proje için toplam 23,5 milyon lira destek verildi. Sanayide enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliğin giderilmesi amacıyla yapılan 97,9 milyon liralık yatırımla yıllık 61 bin 446 TEP tasarruf sağlandı. Tüm bu verimlilik yatırımları sonucu yıllık 84,7 milyon lira tasarruf sağlanmış oldu. VAP kapsamında, firmaların KDV hariç toplam yatırım bedeli 5 milyon TL’yi aşmayan projelerine, proje bedelinin en fazla %30'u hibe olarak veriliyor. Martta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile proje başına en yüksek hibe değeri 1,6 milyon lira olarak belirlenirken, 2011-2019 döneminde VAP kapsamındaki 213 proje için 23,5 milyon lira destek sağlandı. En fazla destek; fan, pompa ve değişken hız sürücüsü uygulamalarına verildi. Yüksek verimli motor kullanımı, atık ısı geri kazanımı, kompresör, fırın, kazan ve aydınlatma sistemlerinde verimliliğin artırılması da firmaların en fazla destek aldığı alanlar oldu. VAP destek başvuruları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından kabul ediliyor. VAP desteklerine elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışında kalan ve tüketimleri 500 TEP üzeri olan ticaret ve sanayi odası, ticaret odası veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler başvurabiliyor. Cari açığımızın en büyük kalemlerinden birinin enerji olduğu ve enerji verimliliği yatırımlarının kendisini çok kısa sürede geri kazandırdığı düşünüldüğünde, başta endüstriyel işletmeler olmak üzere yapılan enerji verimliliği yatırımlarının sadece firmalar için değil, ülkemiz için de büyük önem taşıdığı yadsınamaz bir gerçek.