360° Enerji ×
Enerji Verimliliği

T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirme sertifikası olan 360° Enerji, Enerji Verimliliği danışmanlığımız ile ticari ve endüstriyel enerji tüketicilerinin kaliteden ve modern şartlardan ödün vermeden enerjiyi üretmeleri, tüketmeleri, enerji maliyetlerini düşürmeleri ve çevresel etkilerini iyileştirmeleri için teknolojik hizmet ve çözümler sunmaktayız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerde “maksimum verimlilik” ilkesiyle işletmelere % 40’a varan oranlarda enerji tasarrufu gerçekleştirdik. Ayrıca enerji verimliliği çalışması ile %20 ve üzerinde tasarruf sağlayabilen firmaların 5.Bölge yatırım teşviki almalarına olanak sağlıyoruz.

ENERJİ ETÜTLERİ

Endüstriyel tesislerin ve ticari binaların enerji tüketimlerini optimize etmek ve enerji yoğunluklarını düşürmek amacı ile etüt çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Enerji üretim birimleri, enerji dağıtım hatları, proses kontrolü, aydınlatma gibi farklı enerji tüketim noktaları analizlerini kapsayan, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan raporlar ile, işletmelere enerji potansiyelleri konusunda detaylı bilgi veriyoruz.

DANIŞMANLIK

Endüstriyel tesislerin enerji yoğunluğunu düşürmek için yapılacak olan projeler ve yatırımlar, faydalanılacak destekler ve oluşturulması planlanan sistemler ile ilgili 3 ayrı danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Danışmanlığı
VAP (Verimlilik Artırıcı Proje) Danışmanlığı Enerji etütleri sonucu uygulanması planlanan proje için devletten alınabilecek destekten yararlanılması alanında hizmet veriyoruz. 5 milyon TL’ye kadar %30 Bakanlık hibesinden faydalandırıyoruz.
Enerji Yatırımı Danışmanlığı
Enerji Yatırımı Danışmanlığı Enerji verimliliği konusunda yapılacak olan yatırımlar için sunduğumuz hizmettir.
ISO 50001 Enerji Yönetim Danışmanlığı
ISO 50001 Enerji Yönetim Danışmanlığı Endüstriyel tesislerin enerji stratejilerini belirlemek, hedeflerini tespit etmek ve mevcut tüketimleri minimize edip optimum verimliliği sağlamak için uyguladığımız bir yönetim sistemidir. Yönetim Sistemi Sertifikasını temin için gereken eğitimi veriyor ve süreç devamlılığını yürütüyoruz.
Verimlilik Finansmanı

Verimlilik finansmanı ile yapılacak projelerde müşterilerimizin ilk yatırım maliyetlerini en aza düşürme noktasında danışmanlık sağlamaktayız. Bu hizmet başlığı altında 5 farklı verimlilik finansmanı hizmeti veriyoruz; ⦁ Enerji Performans Anlaşmaları (EPC) ⦁ Enerji Tedarik Anlaşmaları (ESC) ⦁ 5. Bölge Enerji Verimliliği Yatırım Desteği ⦁ KOSGEB Enerji Verimliliği Desteği ⦁ Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

Enerji Verimliliği Eğitim Hizmetleri

Kazanlar, Pompalar, Buhar Sistemleri, Soğutma Sistemleri, Elektrik Motorları Aydınlatma, Fan vb. sistemlerin verimli çalışmasını ve bu sistemler üzerinden üretilebilecek enerji sistemlerinin raporlanmasını sağlayan hizmetimizdir. Sunduğumuz rapor sayesinde enerjinizin bahsi geçen sistemler üzerinde ne kadar verimli kullanıldığını somut bir şekilde ortaya çıkarıyor, alınabilecek önlemleri ve yapılabilecek projeleri sizin için hazırlıyoruz. Ayrıca bu sistemlerin açığa çıkardığı ve fayda sağlanamayan enerji potansiyellerinin geri kazanımını sağlıyoruz.

Enerji Performans Anlaşmaları (EPC)

Enerji verimliliği projeleri kapsamında elde edilen tasarruf miktarlarına bağlı olarak, verimlilik artırıcı projelere kaynak oluşturma açısından oluşturulan bir finans sistemidir.
Enerji Tedarik Anlaşmaları (ESC)

Endüstriyel tesislerin elektrik, buhar, sıcak su, basınçlı hava gibi enerji ihtiyaçlarını sistem ve makine işletmesi olarak karşılayan ve yapılan enerji tedarik anlaşması ile projenin kurulup devreye alınmasına kadarki süreci kapsayan sistemdir.
5. Bölge Enerji Verimliliği Yatırım Desteği

Türkiye’nin hangi noktasında olursa olsun endüstriyel tesislerde minimum %20 enerji tasarrufu sağlayacak projelerin 5.bölge Teşviklerinden faydalanabilmesini sağlayan sistemdir.
KOSGEB Enerji Verimliliği Desteği

KOSGEB KOBİ olan firmalara enerji etütleri ve enerji verimliliği yatırımlarında hibe desteği sağlamaktadır. Hibe desteklerinden faydalanabilmek için enerji verimliliği ile ilgili hazırlanacak dosya Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) firmamız tarafından sağlanmaktadır. Еn Etütlerde 5.000 TL ’ye kadar Detaylı Etütlerde 20.000 TL ’ye kadar; verimlik yatırımlarında da 75.000 TL ’ye kadar bölgesine gЪre fatura bedelinin %60’ına kadar hibe destek (teşvik) sağlanmaktadır.
Gönüllü Anlaşma (GA) Destekleri

İşletmelerin geНmiş 5 yıllık enerji yoğunluklarının ortalaması olan referans enerji yoğunluğuna gЪre, önceden taahhüt ederek üç yıllık izleme dönemi sonunda ortalama en az %10 oranda enerji yoğunluğunu azaltan işletmelere hibe şeklinde devlet desteği verilmesini sağlayan sistemdir.
Projelendirme

Endüstriyel tesis ve binaların uluslararası standartlara ve enerji verimliliğine uygun proje çizimleri ve hesaplamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Ön Mühendislik Çalışmaları ile Mühendislik Çalışmaları ve Projelendirme hizmeti veriyoruz. • Ön Mühendislik Çalışmaları Avam Proje Çalışmaları Şartname Oluşturma Çalışmaları Özel Proje Çalışmaları İhale Dosyası Hazırlama Proje Revizyon Çalışmaları Proje Danışmanlığı • Mühendislik Çalışmaları ve Projelendirmeleri Mekanik Tesisat Projeleri Ürün Seçimleri

  • Ön Mühendislik Çalışmaları
  • Avam Proje Çalışmaları
  • Şartname Oluşturma Çalışmaları
  • Еzel Proje Çalışmaları
  • İhale Dosyası Hazırlama
  • Proje Revizyon Çalışmaları
  • Proje Danışmanlığı
  • Mühendislik Вalışmaları ve Projelendirmeleri
  • Mekanik Tesisat Projeleri
  • Ürün Seçimleri